Privacyverklaring – 30dagengezonder

30dagengezonder heeft als doel u te ondersteunen bij uw uitdaging van 1 maart t/m 30 maart 2021. Hierbij vinden wij het van het grootste belang om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om te gaan. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verstrekt worden via de website www.30dagengezonder.nl, welke onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid valt van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek-Waterland.

Door u aan te melden als deelnemer aan de 30dagengezonder campagne op de website www.30dagengezonder.nl gaan wij er vanuit dat u de privacyverklaring heeft gelezen. In het aanmeldformulier staat een link naar deze privacyverklaring waardoor u geïnformeerd toestemming kunt geven.

Verzamelen en delen van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer en daarmee een uitdaging aangaat, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u slechts die gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren.

Om deel te nemen aan deze actie dient u zich aan te melden en vragen wij uw emailadres, woonplaats, uw leeftijdscategorie en uw uitdaging in te vullen. Om in aanmerking te komen voor een startpakket, dient u ook uw postadres op te geven.

Uw e-mailadres zullen wij gebruiken om u 1 keer voorafgaand aan de campagne, 2 keer per week tijdens de campagnemaand in maart 2021 en 1 keer na afloop van de campagne een nieuwsbrief via mailchimp te sturen met informatie en adviezen. Hiernaast zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van een evaluatie na afloop van de campagne en een aankondiging van 30dagengezonder 2022.

Als u uw postadres door heeft gegeven om in aanmerking te komen voor een startpakket, gebruiken we dit alleen om u eenmalig voor de start van de actie een pakket toe te sturen.

De overige door u voor de aanmelding ingevulde gegevens worden gebruikt om deelname aan de actie te kunnen monitoren. De monitoring zal anoniem plaatsvinden. De grondslag waarop gegevens worden verwerkt is toestemming. Uiteraard zullen we niet zo maar anders met uw gegevens omgaan zonder uw nieuwe toestemming.

De drie GGD-en (GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Zaanstreek-Waterland, en GGD Hollands Noorden) en haar werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, waarbij geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de actie 30dagengezonder.nl.

De gegevens worden opgeslagen via de met SSL beveiligde website 30dagengezonder.nl en andere beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en wachtwoordgebruik. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen uiterlijk 1 maart 2022 worden vernietigd.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de 30dagengezonder campagne door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid onderaan de door ons verstuurde nieuwsbrief via mailchimp. Bij vragen over het gebruik of beheer van uw gegevens, corrigeren of vernietiging van uw gegevens, afmelden of andere vragen, kunt u contact opnemen met Irma Lameris via i.lameris@ggdgv.nl.

De uitgebreide privacyverklaring van de GGD/Regio Gooi en Vechtstreek treft u hier regiogv.nl/privacyverklaring

Cookies

De website 30dagengezonder.nl plaatst, zogenaamd cookies op uw computer. Door middel van cookies worden gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website. Deze website kan functioneren zonder cookies. U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowserprogramma.