Privacyverklaring – 30dagengezonder

Bussum, 7 december 2022

Inleiding

30dagengezonder heeft als doel u te ondersteunen bij uw uitdaging van 1 maart t/m 30 maart 2023. Hierbij vinden wij het van het grootste belang om vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens om te gaan. De bescherming van uw gegevens is dan ook voor ons een topprioriteit. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we registreren als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verstrekt worden via de website www.30dagengezonder.nl, welke onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid valt van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hart voor Brabant, GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD IJsselland, GGD West Brabant en GGD Zaanstreek Waterland.

Doeleinden verwerking en soorten persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer en daarmee een uitdaging aangaat, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u slechts die gegevens die wij nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren.

Om deel te nemen aan deze actie dient u zich aan te melden en vragen wij uw emailadres, gemeente, uw leeftijdscategorie, uw uitdaging en eventueel uw werkgever en vestigingsplaats in te vullen.
Het is mogelijk dat de uitdaging en de toelichting daarop bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) betreffen. Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is absoluut geen doel van deze website en we hebben in het formulier maatregelen getroffen om dit zo veel mogelijk te beperken.

Uw e-mailadres zullen wij gebruiken om u 1 keer voorafgaand aan de campagne, 1 keer per week tijdens de campagnemaand in maart 2023 en 1 keer na afloop van de campagne een nieuwsbrief te sturen met informatie en adviezen. Hiernaast zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van een evaluatie na afloop van de campagne en een aankondiging van 30dagengezonder 2024.

De overige door u voor de aanmelding ingevulde gegevens worden gebruikt om deelname aan de actie te kunnen monitoren.

Grondslag

Wij gebruiken uw uitdrukkelijke toestemming als grondslag om uw gegevens te mogen verwerken voor het specifieke doel. In het formulier staat onderaan een vinkveld dat u kunt aanvinken om toestemming te geven. Bij het vinkveld staat duidelijk uitgelegd waarvoor u toestemming geeft en staat een link naar deze privacyverklaring waardoor u geïnformeerd toestemming kunt geven . U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. Vanaf het moment van intrekken zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Uiteraard zullen we niet zo maar anders met uw gegevens omgaan zonder uw nieuwe toestemming.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw e-mailadres wordt uiterlijk op 1 maart 2024 vernietigd. De overige door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterlijk 30 april 2023 vernietigd.

Wie er bij uw gegevens kunnen

De zeven GGD’en (GGD Gooi en Vechtstreek, Hart voor Brabant, GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD IJsselland, GGD West Brabant en GGD Zaanstreek Waterland) en haar werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, waarbij geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de actie 30dagengezonder.nl.
Met de leverancier van de website hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Regio Gooi en Vechtstreek, waarvan GGD Gooi en Vechtstreek onderdeel uitmaakt, blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in haar opdracht plaatsvinden.

Beveiliging persoonsgegevens

De gegevens worden opgeslagen via de met SSL beveiligde website 30dagengezonder.nl en andere beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en wachtwoordgebruik.

Welke rechten u heeft

U kunt zich op elk moment afmelden voor de 30dagengezonder campagne door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid onderaan de door ons verstuurde nieuwsbrief via Laposta. Bij vragen over het gebruik of beheer van uw gegevens, corrigeren of vernietiging van uw gegevens, intrekken van uw toestemming of andere vragen, kunt u contact opnemen met Irma Lameris via i.lameris@ggdgv.nl.

De uitgebreide privacyverklaring van de GGD/Regio Gooi en Vechtstreek treft u hier .

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor de cookieverklaring.

Privacy klachten

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacy klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.