Contact

Voor meer informatie stuur een email naar het campagneteam via info@30dagengezonder.nl
Voor persvragen neem contact op met Irma Lameris, GGD Gooi en Vechtstreek, telefoon: (035) 6926210

Volg ons ook op facebook via www.facebook.com/30dagengezonder

Specifiek meer weten over de activiteiten in een regio?

Regio Gooi en Vechtstreek – Suzanne Kuijt, s.kuijt@ggdgv.nl en Irma Laméris, i.lameris@ggdgv.nl
Regio Hollands Noorden – Marloes Bosselaar, mbosselaar@ggdhn.nl
Regio Zaanstreek-Waterland – Anne van Deuren, AvanDeuren@ggdzw.nl
Regio Flevoland – Elke van Huffelen, E.vanHuffelen@ggdflevoland.nl